Tarih: 04 Şubat 2021

Gösterim: 432

Maliye Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

Bölümümüz Akademik Kurul Toplantısı 02.02.2021 tarihinde Fuat Sezgin Toplantı salonunda değerli akademik personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantımızın ana temalarını; Bölüm başkanımız Prof. Dr. Levent Aytemiz'in dekanlık ataması tebriği, yeni atanan ve görevde yükselen öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Yılmaz Bayar ve Doç. Dr. S. Çağrı ESENER'in atama ve yükselme tebrikleri ve öğretim elemanımız Araş. Gör. Ayşegül YÜCEL'in atama tebriği oluştururken ek olarak, 35. Uluslararası Maliye Sempozyumu'nun tarihinin netleştirilmesi ve sempozyumla ilgili görüşler değerlendirilmiştir. Mezkur gündem maddelerine ek olarak, toplantı sonunda genel değerlendirme yapılmış, gelecek akademik dönemlerin çerçevesi çizilmiştir. Bu anlamda katılım sağlayan tüm öğretim üyelerimiz ve öğretim elemanlarımıza teşekkür ederiz. 


Fotoğraflar