Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021

Gösterim: 1763

Program Yeterlilikleri

Lisans eğitimleri sonunda Maliye Bölümü’nün öğrencilerine sunduğu program yeterlilikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Mali olayların konusunun anlaşılması ve iktisadi hayat içindeki yeri ve öneminin görülmesi
 • Mali olayların başlıca çevre şartlarını oluşturan iktisadi ve hukuki ortamın kavranması
 • Türkiye’nin iktisadi, mali ve siyasi tarihi hakkında ana hatlarıyla bilgi ve görüş sahibi olma
 • Kamu hizmetlerinin görülmesi yolunda ortaya çıkan mali olayların fonksiyonel ve kurumsal açıdan sistematik bir çerçevede kavranması
 • Öğrencilerin maliyenin harcama, gelir ve bütçelemeden oluşan temel işlevleri hakkında iyi derecede teorik bilgi ve görüş sahibi kılınması
 • Mali olayların (harcama, gelir, bütçeleme) ve bunlara ilişkin anlaşmazlıkların Türk mevzuatında ne şekilde düzenlenmiş olduğunun öğrenilmesi
 • Mali araçların en uygun ve etkin kullanımını sağlamak için izlenmesi gereken politikaların tespit ve analiz gücünü kazanma
 • Kamu mali yönetimini, kurumları, araçları ve politikaları yönünden anlama, analiz etme ve yorumlayabilme gücünü kazanma
 • Uluslararası maliye sorunları ve çözüm yolları hakkında bilgi ve fikir sahibi kılınması
 • Maliye lisans mezunlarının belli başlı mesleki çalışma alanlarına yönelik donanımlarının güçlendirilmesi
 • Mali olayları iktisadi, sosyal, siyasi, hukuki ve psikolojik yönleriyle analiz etme, yorumlama ve öneriler getirme gücü kazandırmak
 • Dile hakimiyet, yabancı dili geliştirmek ve modern iletişim teknolojilerden yararlanma gücünü arttırmak
 • Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak (anadil, yabancı dil, tarih vb)