Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019

Gösterim: 2044

Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı

Bütçe ve bütçe ile ilgili temel kavramların tanımlanması, bütçeleme işlemleri gerçekleştirilirken uyulması gerekli olan temel ilkeleri, Türkiye’deki bütçeleme sürecini ve devlet tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlara sunulan kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının denetimini kapsamaktadır.