Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021

Gösterim: 1334

Okuma Listesi

Bu liste güncellemeye tabidir...

 

MALİYE BÖLÜMÜ TEMEL SEVİYE GENEL OKUMA LİSTESİ

 

 • Platon – Sokrates’in Savunması
 • Platon - Yasalar
 • Aristoteles – Retorik
 • Aristoteles – Eğitim Üzerine
 • Rene Descartes – Metodoloji Üzerine
 • Daniel Kahneman - Hızlı ve Yavaş Düşünme
 • Martin Heidegger – Düşünmek Ne Demektir ?
 • Jean Jacques Rousseau – Toplum Sözleşmesi
 • Thomas Hobbes - Leviathan
 • Cicero – Yasalar Üzerine
 • Montesquieu – Kanunların Ruhu Üzerine
 • İbn- i Haldun – Mukaddime
 • Bertrand Russell – Batı Felsefesi Tarihi
 • Georg W. F. Hegel – Tüze Felsefesi
 • John Kenneth Galbraith – İktisat Tarihi
 • Abdullah Mesud Küçükkalay - İktisadi Düşünceler Tarihi
 • Tevfik Güran – İktisat Tarihi
 • Filiz Giray – Maliye Tarihi
 • Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri
 • Coşkun Can Aktan – Anayasal Vergi Hukuku
 • Gülsen Güneş – Verginin Yasallığı İlkesi
 • Jeremy Bentham – Yasamanın İlkeleri
 • Mahfi Eğilmez – Tarihsel Süre İçinde Dünya Ekonomisi
 • Mahfi Eğilmez – Örneklerle Kolay Ekonomi
 • Mahfi Eğilmez – Kamu Maliyesi
 • Halil Nadaroğlu - Kamu Maliyesi Teorisi
 • Asuman Altay -  Kamu Maliyesi Teorisi, Gelişimi ve Kapsamı
 • Ömer Faruk Batırel - Kamu Maliyesi ve Yönetimi
 • Joseph E. Stiglitz - Kamu Kesimi Ekonomisi
 • Figen Altuğ, Ahmet Kesik, Murat Şeker - Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar
 • Mahfi Eğilmez, Ercan Kumcu - Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması,
 • Ahmet Kesik, Kamil Mutluer – Bütçe Hukuku
 • Muzaffer Dülger- Hukuka Ekonomik Yaklaşımın Toplumsal Dayanakları
 • Coşkun Can Aktan - Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi
 • İsmail Kitapçı - Vergi Etiği – Vergi Psikolojisi “Verginin Sosyo – Psikolojik Teorisi”
 • Adnan Gerçek - Mükellef Hakları Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi
 • Inge Kaul -  Global Public Goods: Decision Making
 • Todd Sandler - Financing International Public Goods
 • Sevda Akar -  Küreselden Yerele Kamusal Mallar
 • Fevzi Rıfat Ortaç - Global Kamu Malları ve Finansmanı
 • Burçin Bozdoğanoğlu – Dijitalleşme Süreci ve Vergilendirme
 • Daron Acemoğlu – Ulusların Düşüşü
 • Nassim Nicholas Taleb – Siyah Kuğu
 • Tom Harford – Görünmeyen Ekonomist
 • Ben Bernanke – Karar Alma Cesareti, Yüzyılın En Büyük Finans Krizi ve Sonrası

 

Edebi Metinler

 • Sophokles - Antigone
 • Franz Kafka – Dava
 • Franz Kafka – Ceza Sömürgesi ve Hukuk Öyküleri
 • Ahmet Hamdi Tanpınar – Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 • Umberto Eco – Gülün Adı
 • Harper Lee – Bülbülü Öldürmek
 • William Golding – Sineklerin Tanrısı
 • F. Dostoyevksy – Suç ve Ceza
 • Emile Zola – Suçluyorum
 • William Shakespeare – Venedik Taciri
 • Antoine de Saint-Exupéry – Küçük Prens
 • Honore de Balzac – Goriot Baba
 • Stefan Zweig – Satranç
 • Stefan Zweig – Olağanüstü Bir Gece
 • Herman Melville – Katip Bartelby