Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019

Gösterim: 2523

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

Mali Hukuk Anabilim Dalının amacı, öğrencilere hukuki olayları mali araçlar kullanmak suretiyle analiz edebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda öğrencilere Vergi Usul Hukuku, Vergi Ceza Hukuku, Vergi İcra Hukuku ve Vergi Yargılaması Hukuku gibi Genel Vergi Hukuku derslerinin yanı sıra; Özel Vergi Hukuku kapsamında Türk Vergi Sistemi eğitimi de verilmektedir.