Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019

Gösterim: 1955

Bölümün Amaç ve Hedefleri

Maliye bölümünün amacı öğrencileri yerel ekonomiler ve dünya ekonomilerinin kuruluş ve işleyiş kurallarına yönelik alanlarda eğiterek, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren bankalar, finansal kuruluşlar, yarı-kamusal ve özel girişimlerde ihtiyaç duyulan bireyler olarak yetiştirmektir.

Bölümün temel hedefi; öğrencilerin bilimsel bir ortamda eğitim almaları koşuluyla ekonomik ve mali olayları çeşitli yönleriyle değerlendirebilmelerini sağlamak ve onları mezun olduklarında karşılaşacakları rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır.