Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019

Gösterim: 2079

Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı

Maliye Teorisi devletin ekonomideki rolünü ve faaliyetlerini neden ve sonuçlarıyla incelemektedir. Kamu gelirleri ve kamu harcamalarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri de Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı çerçevesinde yapılan çalışmalarla incelenmektedir.