Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022

Gösterim: 3372

Bölüm Tanıtımı

Maliye Bölümü, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak 2003 yılında kurulmuştur. Bölüm; 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 6640 sayılı Kanun'la kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dâhil edilmiştir. Bölümde eğitim süresi dört yıldan oluşmakta ve İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması öğrenci isteğine bağlı olarak yürütülmektedir.

 

Örgün ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim vermekte olan Maliye Bölümündeki eğitim ve akademik faaliyetler aşağıdaki anabilim dalları bünyesinde yürütülmektedir:

 

  • Mali İktisat Anabilim Dalı
  • Maliye Teorisi Anabilim Dalı
  • Mali Hukuk Anabilim Dalı
  • Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Bölüm, maliye disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların mali konularda düşünebilme ve karar verebilme yeteneklerini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Maliye bölümü kadrosu 5 profesör, 3 doçent ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Lisans öğrencilerine çift anadal ve yandal programlarından yararlanma imkânı sağlayan maliye bölümü bünyesinde tezli yüksek lisans programı da mevcuttur.