06 Şubat 2019

Gösterim: 1042

Mali İktisat Ana Bilim Dalı

Mali İktisat  Ana Bilim Dalı, devletin ekonomik alanda yürüttüğü faaliyetleri irdelemektedir. Ana Bilim Dalı, işgücü piyasası, ulusal mülkiyet ve devlet müdahaleleri gibi diğer birçok konuyu kapsamaktadır.