Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024

Gösterim: 138

Bölüm Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri

Misyon
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün misyonu -Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası
düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.
Vizyon
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün vizyonu -Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki sahibi bir üniversite olmaktır.
Temel Değerler
● Katılımcılık ve Çoğulculuk
● Bilimsel Eğitim ve Araştırma
● Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
● Kurumsal Gelişim
● Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim
● Toplumsal Değerlere Saygı ve Sorumluluk
● Uluslararasılık ve Entegrasyon
● Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci
● Disiplinlerarası Yaklaşım
● Etik Değerlere Bağlılık