Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020

Gösterim: 2680

Bölüm Tanıtımı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ilk olarak  Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2004 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanunla kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dâhil edilmiştir.

15 yıllık akademik geçmişe sahip olan bölümümüz, en genç devlet üniversitesi olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde geçmişin deneyimi ve gençliğin dinamizmiyle akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Örgün ve İkinci Öğretim programlarında eğitim veren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesindeki akademik faaliyetler, aşağıda yer alan anabilim dallarında yürütülmektedir:

  • Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
  • Kamu Politikaları Anabilim Dalı
  • Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programını da yürüten Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2 profesör, 4 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadroya sahiptir.

Öğrencilerimize sunulan isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programıyla, öğrencilerin yabancı dil alanında yetkinleşmesi sağlanmakta ve öğrencilerimizin uluslararası çalışmalarda bulunabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahip olması hedeflenmektedir.

Ayrıca Çift Ana dal Programı ile öğrencilerimiz iki farklı lisans programını eş zamanlı tamamlayarak iki lisans diploması ile mezun olabilmektedir.