Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024

Gösterim: 2304

Kamu Politikaları Ana Bilim Dalı

Kamu Politikaları Ana Bilim Dalı yönetim ve politika ilişkisi bağlamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesini ve analizini içeren bir çalışma alanıdır. Ana bilim dalı kamu politikalarının hazırlanması, uygulanması ve etki süreçlerini değerlendirerek Türkiye’de yeni gelişen kamu politikaları analizi disiplini çerçevesinde bir değerlendirme çıktısı sunmaktadır.

 

Kamu Politikaları Ana Bilim Dalı Akademik Personel
DR. ÖĞR. ÜYESİ SİNEM ATAY (Ana Bilim Dalı Başkanı)