Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020

Gösterim: 1807

Faydalı Linkler

https://www.oecd.org/ (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)

http://www.un.org.tr/ana-sayfa/ (Birleşmiş Milletler Türkiye)

 https://www.trademap.org(ITC İstatistik Sitesi)

http://ec.europa.eu/eurostat (AB İstatistik Sitesi)

https://dataweb.usitc.gov/ (ABD İstatistik Sitesi)

https://hts.usitc.gov/current (ABD GTİP Bilgi Sitesi)

http://uclg-mewa.org/tr/ (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı)

http://www.tbmm.gov.tr (TBMM)

https://www.icisleri.gov.tr/ (İçişleri Bakanlığı)

https://csb.gov.tr/ (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

https://www.tbb.gov.tr/ (Türkiye Belediyeler Birliği)

http://www.tuik.gov.tr/Start.do  (Türkiye İstatistik Kurumu)

https://www.tubitak.gov.tr/ (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

https://www.mevzuat.gov.tr/ (Güncel Mevzuat Takibi)

https://www.resmigazete.gov.tr/ (Resmi Gazete Takibi)

https://scholar.google.com/ (Google Akademik Arama Motoru)

https://www.researchgate.net/ (Akademik Veri Tabanı)

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/ (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)

https://arsiv.ulakbim.gov.tr/index (Türkiye Akademik Arşivi)

https://trdizin.gov.tr/ (TR Dizin)

https://dergipark.org.tr/tr/ (Dergipark Akademik)

https://www.academia.edu/ (Akademik Sosyal Ağ Sitesi)

http://derstakip.blogspot.com/ (Prof. Dr. Gökhan Orhan Öğrenci Duyuru Sayfası)

http://www.anayasa.gen.tr/ (Prof. Dr. Kemal Gözler- Türk Anayasa Hukuku Sitesi)

http://www.idare.gen.tr/ (Prof. Dr. Kemal Gözler- Türk İdare Hukuku Sitesi)