Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019

Gösterim: 2436

Çalışma Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları kamu sektörü ve özel sektörde çeşitli istihdam olanaklarına sahiptir. Bölüm mezunları kamu sektöründe, merkezi yönetim (bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar vs.) ve yerel yönetimlerin (belediyeler vs) çeşitli birimlerinde farklı pozisyonlarda çalışma imkanına sahip oldukları gibi finans kurumlarında, banka ve sigorta şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarında orta ve üst düzey yönetici, müfettiş, uzman veya denetçi olarak görev alabilmektedirler.

Ayrıca bölüm mezunları, idari yargı (İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemelerinde ve Bölge İdare Mahkemelerinde hakimlik), bağımsız üst kurullar (örneğin Rekabet Kurulu uzmanlık, denetçilik ve müfettişlik) KİT’ler, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri bünyesinde istihdam edilebilmektedir.