Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021

Gösterim: 1938

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı 2019-2020 Akademik Yılı Güz Döneminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde öğrenci alımına başlamıştır. Halen Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde eğitime devam eden program, başta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri olmak üzere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personelinin katkılarıyla akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programının amacı; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplininde zengin ve çok boyutlu bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin, mevcut alana kuramsal, yönetimsel ve uygulama düzeyinde katkı sağlayabilen, toplumsal, kültürel ve siyasal süreçlere hakim, karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilen, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yer alan yönetici pozisyonları için nitelikli bilim insanları ve bilim dünyası için akademisyenler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, doktora programında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri temel alınarak belirlenmiştir. İşbu program, alanda ihtiyaç duyulan ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerine ait bilimsel bilgi ve analiz yeteneğini edinmiş, araştırma ve sorunların üstesinden gelebilme kapasitesi, yüksek iletişim becerisi ile çevresini aydınlatabilen, gerçek ve doğru olanın izinden giderek toplumu bilgilendirme yükümlülüğünü benimseyen, bilgiyle donatılmış bireyler ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca küreselleşme sürecinde gittikçe karmaşıklaşan ülke ve dünya sorunlarını analiz ederek bu sorunlar için çözüm önerebilen bilim insanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program içeriği hakkında ayrıntılı bilgiye ders içerikleri sekmesinden erişilebilir. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarına ilişkin güncel ilanlar Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesinden takip edilebilir.