Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024

Gösterim: 2945

Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı

Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinin hem çalışma ve eğitim alanlarının hem de toplumun genel düzeninin hukuki altyapısını öğrenmelerini sağlayacak hukuk eğitimini vermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda öğrenciler hukukun temel kavramları ile alacakları hukuk eğitimine hazırlanmakta; anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku gibi kamu hukuku derslerinin yanı sıra medeni hukuk, borçlar hukuku gibi derslerle özel hukuk alanında da donanım kazanmaktadırlar. Anabilim dalının asli görevi, ileride karar alma mekanizmalarında görev alacak kilit kamu görevlilerinin genel bir hukuk nosyonu ve formasyonu kazanmalarını sağlamak ve hukuki düzenini kavrayarak görevlerini yerine getirmelerini temin etmektir.

 

Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Akademik Personel
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERSOY KUTLUK (Ana Bilim Dalı Başkanı)
ARŞ. GÖR. ABDURRAHMAN CÜNEYT AYKAÇ