Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021

Gösterim: 3093

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 2004-2005 Akademik Yılı Güz döneminde Kamu Yönetimi Anabilim Dalı uhdesinde Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nda eğitime başlanılmıştır. Program, 2012 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı olarak revize edilmiştir. 23 Nisan 2015 tarihinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine katılmıştır. Halen Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde eğitime devam eden program, başta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri olmak üzere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personelinin katkılarıyla akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yüksek lisans programının amacı kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yer alan yönetici pozisyonları için nitelikli elemanlar ve bilim dünyası için akademisyenler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, yüksek lisans programında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri temel alınarak belirlenmiştir. Program, alanda ihtiyaç duyulan ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerine ait bilimsel bilgi ve analiz yeteneğini edinmiş bireyler ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla öğrencilere, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Politikaları alanlarında genel ve teorik bilgiler verilmesinin yanı sıra, uygulamaya yönelik çalışmalar da yaptırılmaktadır. Bu sayede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olacak öğrencilerin günümüzün idari ve siyasi alanlarında kendi belirleyecekleri bir konuda uzmanlaşmaları ve çözüm önerileri üretebilmeleri sağlanmaktadır.

Program, araştırma ve sorunların üstesinden gelebilme kapasitesine sahip, yüksek iletişim becerisi ile çevresini aydınlatabilen, gerçek ve doğru olanın izinden giderek toplumu bilgilendirme yükümlülüğünü benimseyen, bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Ayrıca küreselleşme sürecinde gittikçe karmaşıklaşan ülke ve dünya sorunlarını analiz ederek bu sorunlar için çözüm önerebilen mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki teori, kavram ve metotları kavrayabilmiş, bunların gerçek hayattaki uygulamalarını yapabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimi ile bilim dünyasında bildiri, makale vb. gibi yayınlar yapabilen araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir.

Program içeriği hakkında ayrıntılı bilgiye ders içerikleri sekmesinden erişilebilir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin güncel ilanlar Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesinden takip edilebilir.