Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019

Gösterim: 2283

Bölümün Amaç ve Hedefleri

Bölümün amacı, özel sektör ve kamu sektöründe yer alan idari pozisyonlar için yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri yorumlayabilen nitelikli personel ve bilim dünyası için akademisyenler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, lisans programında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler; alan dersleri yanında İktisat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Maliye gibi alanlardan seçilmiştir. Lisans programı, alanda ihtiyaç duyulan ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerine ait bilimsel bilgi ve analiz yeteneğini edinmiş bireyler ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm, araştırma ve sorunların üstesinden gelebilme kapasitesine sahip, yüksek iletişim becerisi ile çevresini aydınlatabilen, bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Ayrıca Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan, küreselleşme sürecinde  gittikçe karmaşıklaşan ülke ve dünya sorunlarını analiz ederek bu sorunlar için çözüm önerebilen mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.